Kredito unijos „Baltija“ kreditoriams!

Vilniaus apygardos teismas 2017-10-20 nutartimi, civilinėje byloje Nr. B2-5458-232/2017, iškėlė kredito unijai „Baltija“ (įmonės kodas 300007695, registracijos adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius) bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė Nerijų Činčiką (sąrašo eil. Nr. B-FA293). Kredito unijos „Baltija“ kreditoriai turi teisę pateikti savo finansinius reikalavimus iki 2018-01-02 adresu Antakalnio g. 37-32, Vilnius, ir el. paštu info@insolvency.lt. Išsamesnė informacija tel. Nr. +37064030233.

Paskolų gavėjų ir kitų asmenų dėmesiui!

Visus mokėjimus galima atlikti į kredito unijos Baltija sąskaitą Nr. LT44 7300 0101 3343 3240 esančią AB Swedbank. Papildoma informacija apie priskaičiuotas palūkanas telefonu +37064030233.

 

Namų ir „Baltijos“ kredito unijų indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti AB Šiaulių bankas

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad Namų ir „Baltijos“ kredito unijų indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 65 AB Šiaulių banko padalinių, įsikūrusių 37 Lietuvos miestuose.

Kredito unijų indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2017 m. spalio 6 dienos.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Atvykstant į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Šiaulių banko klientų aptarnavimo poskyryje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma Namų kredito unijoje siekia 1,09 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 319, kredito unijoje „Baltija“ draudimo išmokų suma siekia 8,61 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 967. Minėtų kredito unijų draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos:

·         apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

·         apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite AB Šiaulių bankas interneto svetainėje www.sb.lt arba telefonu 1813.

 

Baltijos kredito unija nemoki,
teismui bus siūloma skelbti jos bankrotą

 

2017 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos banko valdyba pripažino Baltijos kredito uniją nemokia ir nutarė kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos, nes pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis.

Paskelbus kredito unijai bankrotą, įsigalios Lietuvos banko valdybos nutarimas visam laikui atšaukti jos veiklos licenciją.

 

Baltijos kredito unija pripažinta nemokia įvertinus jos laikinojo administratoriaus UAB „Insolvensa“ pateiktą Lietuvos bankui informaciją apie unijos finansinę būklę. Dėl patirtų nuostolių, kurių neturi galimybės atlyginti, kredito unijos kapitalas tapo neigiamas, ji nevykdo trijų nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų: kapitalo pakankamumo, didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta. Todėl unija pažeidžia licencijos išdavimo reikalavimus, nes nepasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 000 eurų.

 

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

Apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacinė telefono linija  8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).

Papildomą informaciją kredito unijos nariams ir indėlininkams teikia laikinasis administratorius tel.

(8 5) 273 4773.