Atšaukta kredito unijos Baltija veiklos licencija

2017 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją BALTIJA nemokia ir visam laikui atšaukė jos veiklos licenciją. Atšaukus licenciją, kredito unija neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Nutarta kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai. Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Nutarimas atšaukti kredito unijos BALTIJA veiklos licenciją priimtas įvertinus kredito unijos laikinojo administratoriaus UAB „Insolvensa“ pateiktą informaciją apie unijos finansinę būklę ir išvadą, kad nėra realių galimybių atkurti kredito unijos veiklos stabilumą ir patikimumą. Iš laikinojo administratoriaus pateiktos išvados ir kredito unijos BALTIJA finansinių ataskaitų darytina išvada, kad šios kredito unijos turto vertė yra mažesnė negu kredito unijos įsipareigojimai, taigi kredito unija yra nemoki.

Priimdama nutarimą atšaukti kredito unijos BALTIJA veiklos licenciją, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė ir į tai, kad ši kredito unija nevykdo jai taikomų veiklos riziką ribojančių normatyvų, taip pat į tai, kad kredito unijai anksčiau jau ne kartą buvo taikytos poveikio priemonės ir duoti rašytiniai nurodymai dėl teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimų.

Draudimo išmokos kredito unijos indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinta tvarka. Pagal ją, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 000 eurų. Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba išmokų mokėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

 

Klientams aktualią naujausią informaciją dėl kredito unijos BALTIJA teikia laikinasis administratorius tel. (8-5) 2 73 47 73.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.